Family Matter Mediation

FamilyMatter experts in familiezaken: voor juridisch fiscaal advies en emotionele begeleiding!

Mediation vol expertise en toch ruimte voor emoties :

Dat is Family Matter!

Eric Ebben draagt zorg voor de beste fiscale, juridische en financiële oplossingen binnen de echtscheidingsmediation of nalatenschapsmediation. Colette Pastoor draagt zorg voor de emotionele kant van zaken. Zij zorgt dat de relatie goed blijft aan tafel ; zij zorgt dat kinderen niet knel komen te zitten tijdens de echtscheiding binnen hun eigen praktijk, maar ook daar buiten. Zij verbetert relaties tussen geliefden, ex-partners en ouder(s) en vervreemde kind(eren).

Relatietherapie

Soms lijkt het ruziemaken in een relatie na enige tijd heel gewoon. En als je daar niet goed mee omgaat, dan kun je elkaar ook niet meer terugvinden zonder hulp. Colette Pastoor leert jullie, op haptonomische basis, om weer op een leuke, beschaafde manier met elkaar te communiceren. Dat doet zij voor samenwerkende ouders, van elkaar vervreemde ouders en kinderen en voor geliefden. Op een gegeven moment worden de negatieve gevoelens steeds sterker en voor je het weet is de koek op. Colette geeft jullie een nieuwe, prettigere manier om naar elkaar te kijken en om met elkaar om te gaan. Vaak is de investering in tijd en energie in de relatie voor iedereen beter dan de verwijdering.

Relatietherapie

Scheiden met kinderen

Colette Pastoor begeleidt kinderen in de scheiding, vanaf de scheidingsmelding aan elkaar, tot lang na de scheiding. Zij zorgt dat zij (spelenderwijs) er achter komt wat de wensen zijn van kinderen, waar hun frustraties zitten maar vooral waar ze onze hulp voor nodig hebben. Zij begeleidt hen in hun boosheid of verdriet naar hun ouder(s), familie, school, advocaten en zo nodig ook naar rechter(s). Zij biedt hen veiligheid en ondersteuning daar waar nodig is. Colette kan worden ingehuurd door ouders, huisartsen, gemeente, advocaten en rechters.

Scheiden met kinderen

logops1

 

Onze andere Specialisaties

Mediation met specialistische kennis: Echtscheiding, Erfenis, Kindbehartiging/PuberCoaching en Relatietherapie
Mr. dr. Eric Ebben
Adviseur
Eric regelt alle juridische, financiële en fiscale problemen op het gebied van (internationale) familiezaken:
Mediator - Relatiecoach - Hypnotisme
Colette gaat samen met jullie het gesprek aan. Of het nu gaat om relatietherapie of het coachen van kinderen.