PrettigScheiden

Prettig Scheiden is

 • waar elk van u een eigen mediator heeft
 • waarbij uw mediator uw belangen behartigt en het voor u opneemt!
 • waar de alimentatie tot de laatste stuiver wordt berekend incl. de zorgtoeslagen
 • waar wij aan de zakelijke kant gunstige oplossingen aanreiken
 • waarbij u al van te voren weet wat een fiscale naheffing precies gaat worden
 • waarbij wij alle kosten meerekenen in de eindafrekening met elkaar
 • waarbij wij uw gemaakte afspraken over uw pensioen voor u terugkoppelen
 • waarbij wij volgend jaar uw belasting papieren invullen
 • zodat wij over het jaar van scheiding alle mogelijke voordelen meenemen
 • waarbij er ook serieus wordt geluisterd naar de wensen van de kinderen
 • waarbij u en uw kinderen goed begeleid worden tijdens de scheiding
 • waarbij u van alles kunt uitpraten zodat u daarna met minder ruzie verder kunt
 • waar wij u onze checklijst geven, zodat u weer grip krijgt en ziet waar u staat

Wilt u ook gebruik maken van onze expertise op het gebied van echtscheiding?

Vul dan het CONTACTformulier in

Of bel op 0251-657000 of mail via info@familymatter.nl.