Scheiden en huwelijksvoorwaarden

Zo’n 25% van de mensen die getrouwd zijn heeft huwelijksvoorwaarden.

Dat zijn dus afspraken die je maakt voordat je gaat trouwen.

Wat voor afspraken dat ze maken, ligt eraan wat ze willen regelen.

Meestal begint het met uitsluiting van de algehele gemeenschap van goederen, zodat ieder zijn eigen vermogen houdt.

Dan staat er wat in over de kosten van de huishouding, wie wat betaalt. En zo nog wat.

Die afspraken zijn belangrijk voor het einde van het huwelijk, zowel in geval van overlijden als echtscheiding. Vaak staat er een periodiek verrekenbeding in; een clausule waarin mensen afspraken om overgespaard inkomen samen te delen. De bedoeling is dan dat de echtgenoten ieder jaar datgene wat resteert van beide inkomens, die vaak uitgebreid gedefinieerd worden, bij elkaar leggen en daarvan ieder de helft krijgen.

Een eerlijk systeem, waarbij ieder zijn eigen vermogen houdt, maar het resultaat van de gezamenlijke inspanning door beiden wordt genoten. Alleen; dat vergt meer dan de meeste mensen kunnen opbrengen. Die jaarlijkse verrekening schiet er vaak bij in. De mensen die dat echt uitvoeren zijn op de vingers van een hand te tellen.

En wat gebeurt er als de jaarlijkse verrekening wordt overgeslagen? Dan bepaalt artikel 1: 141 lid 3 BW dat het alsdan aanwezige vermogen van beide echtgenoten geacht wordt gevormd te zijn met overgespaard inkomen; er ontstaat dan alsnog, tot op bewijs van het tegendeel, een gemeenschap van goederen, waarbij ieder van de echtgenoten gerechtigd is tot de helft van de waarde van het totaal van de aanwezige vermogens.

Meestal is dat schrikken voor tenminste één van de echtgenoten, want dit was nooit de bedoeling. Want het blijkt vaak lastig om aan te tonen wat het aanvangsvermogen was.

En op deze manier moet je ook alle resultaat van beleggingen delen.

Wat misschien nooit gebeurd was wanneer er wel verrekend was, want dan had ieder zijn eigen vermogen moeten beleggen en misschien had één van beiden dat wel nooit gedaan.

Moet je dan maar geen huwelijksvoorwaarden maken?

Nee, dat denk ik niet.

Je moet alleen wel weten waar je aan begint en geen huwelijksvoorwaarden nemen waarvan je weet dat je die nooit uit zult voeren.

Wat je zou kunnen doen, is een aparte clausule maken over wat je wilt wat er gebeurt als je gaat scheiden.

Nog te veel mensen steken hun kop in het zand en denken dat HUN relatie eeuwig zal duren.

Dat hoop en gun ik iedereen van harte, maar erg realistisch is die verwachting niet, gezien de statistieken.

Ga even, voordat je het huwelijk in stapt, bij elkaar zitten, kijk elkaar diep in de ogen en bedenk hoe je uit elkaar zou willen als dat aan de orde komt.

Doe dat als je goed met elkaar bent en hou elkaar aan die afspraak als het spaak loopt; samen uit, samen thuis en maak er, zeker voor de kinderen, netjes een einde aan, zodat niemand er een trauma van oploopt.

In een finaal verrekenbeding kun je bijvoorbeeld opnemen dat je de privévermogens, die je vervolgens nauwkeurig beschrijft, altijd privé zult houden en hoe je omgaat met de gemaakte vermogensstijging of de winsten in een onderneming.

Dat nauwkeurig beschrijven van het aanvangsvermogen wordt trouwens voor mensen die vanaf 1 januari 2018 gaan trouwen sowieso belangrijk.

Op die datum treedt de wijziging van de gemeenschap van goederen in werking.

Voor mensen die al getrouwd zijn verandert er niets, voor mensen die vanaf die datum in het huwelijk treden, zal er geen ALGEHELE gemeenschap van goederen meer zijn, maar slechts een beperkte.

Dat betekent dat de aanvangsvermogens en al hetgeen krachtens erfrecht of schenking verkregen wordt, niet meer gemeenschappelijk zal zijn. En dus bij een scheiding niet meer gedeeld zal hoeven worden.

Behalve wanneer de ander betwist dat het van voor het huwelijk is en je de privé-eigendom ervan niet kunt bewijzen. Dan wordt het goed toch geacht gemeenschappelijk te zijn.

Dus is het een idee voor iedereen die vanaf die datum gaat trouwen om huwelijksvoorwaarden te maken of in ieder geval een notariële staat van aanbrengsten te maken.

Vraag ernaar bij uw notaris. Of bij mij.photo eric

Ik ben Mr. Dr. Eric Ebben,

Oud docent notariële vakken Vrije Universiteit – Amsterdam

Docent Fiscaal Bureau Notariaat – Amsterdam

Docent IVJO – summercourse,

Docent Kluwer, SDU, OSR

Redacteur/Docent Split Online

Eigenaar van FamilyMatter.nl – Castricum en

Mr-dr-ebben.nl : wetenschappelijk bureau voor eenpitters.

Category Eric
Share :
CommentsNo Responses to “Scheiden en huwelijksvoorwaarden”
No comments yet.

Geef een reactie