(oud) Kindbehartiger – Scheiden met kinderen

Scheiden met kinderen

Family Matter is het eerste Mediation Bureau in de randstad met een eigen KinderCoach / kindbehartiger. Colette gaat uitgebreid in overleg met kinderen om te vragen hoe zij in de echtscheiding staan, wat hun wensen zijn en of er in overleg met de ouders meer ruimte kan zijn voor hun stem, hun wensen, hun verdriet. En deze informatie koppelen wij dan, met toestemming van jullie kind, direct aan tafel terug en zo gaan we dan in onderhandeling, binnen onze mediation traject. Met de positieve instelling van onze cliënten komen we daar meestal gewoon uit.

Sinds eind 2015 bestaat er een officiële opleiding voor kindbehartiger, waarbij de nadruk wordt gelegd op de juridische positie van het kind in scheiding, naast de zorg en emotionele begeleiding. Colette heeft deze opleiding gevolgd  en met goed gevolg afgesloten. Kindbehartiger is een geweldige hulp voor kinderen die knel (dreigen te) komen in een scheiding, maar omdat Colette zich als vrijwilliger ook inzet voor kinderen die klem zitten in een ouderverstotingssituatie is het niet handig om dan lid te zijn van welke organisatie dan ook.

De vechtende ouder zal de organisatie alleen maar gebruiken om de begeleider buitenspel te zetten door het indienen van klachten. Vandaar dat ik heb besloten om vanaf januari 2019 geen lid meer te zijn van Kindbehartigers. Ik wil hen niet in diskrediet brengen, daar zijn ze me te dierbaar voor. Dus is mijn titel vanaf die datum: (oud) kindbehartiger. Ik zal mij wel zoveel mogelijk aan de gedragscode proberen te houden maar met in het werken met ouderverstoting gaat het altijd net even anders.

Dus ook als je niet bij ons aan tafel hebt gezeten voor de echtscheiding, kun je Colette als behartiger voor de belangen van jullie kinderen inschakelen.

Wat doet een kindbehartiger voor kinderen?

 

Wat kan ik voor ouders en kinderen doen:

Ik geef kinderen een eigen stem in de scheiding. Het kind krijgt de kans om zijn/haar gevoelens en wensen kenbaar te maken in hun omgeving, aan hun ouder(s), advocaten, op school en zelfs bij de rechter. Ik heb ruime ervaring met scheidingen en kennis van de rechten van het kind, ik kan de begeleiding verzorgen voor de juridische procedure uit, of tijdens en na afloop van de scheiding.

Ik werk voor kinderen van alle leeftijden, om hun wensen helder te krijgen, om die wensen te kunnen vertalen naar de ouders, naar anderen en zelfs naar de advocaten en de rechters.

Ik sta naast je en vertaalt of verduidelijkt jouw wensen naar iedereen.

Misschien ligt het veel simpeler, misschien wil je alleen maar duidelijk maken hoe jij of jullie je voelen in de scheiding van je ouders en zou je graag daar een goed gesprek met je ouders over willen hebben, maar weet je niet hoe je dat doet of ben je bang om ze te kwetsen of bang dat jij gekwetst wordt?

Ook dan kan ik je helpen, door het gesprek te leiden en iedereen voldoende kansen te geven om jullie ervaringen/wensen/verdriet te bespreken.

Met andere woorden: ik bied het kind een helpende hand om duidelijk te maken wat jullie willen, hoe verdrietig jullie zijn of hoe graag jullie zouden willen dat iets verandert. Ik begeleid en ondersteun je wensen naar je ouder(s),  een advocaat of een rechter.

Zo weet JIJ altijd dat iemand met kennis en ervaring achter jou staat, die je helpt voorbereiden van je gesprekken, die naast je staat als het eng lijkt of zelfs als het bijna te moeilijk wordt, gewoon jouw stem wordt.

En wat doe ik voor de ouder(s)

Het is vaak heel moeilijk voor ouders om ook (nog) de kinderen te horen en te ondersteunen, naast hun eigen emoties en beslommeringen voor, tijdens en na de scheiding. Wij snappen dat. Ouders willen uiteraard altijd het beste voor hun kinderen maar gaan in een scheiding even meer van zichzelf uit, waarbij het welzijn van de kinderen wel eens over het hoofd gezien wordt.

Soms loopt een ‘scheve’ situatie ook na de scheiding nog een tijdje door, omdat er even geen ruimte is voor verandering door wat voor omstandigheden dan ook.

Dat is waar een ik instap

Ik luister spelenderwijze eerst naar de wensen van het kind. Vervolgens kijk ik samen met het kind wat die graag zou willen (laten) veranderen en ondersteunt deze wensen in gesprekken met ouders, etc. Het kind krijgt altijd eerst een realistische koppeling terug over de wensen, gebaseerd op onze ervaring en kennis van het echtscheidingsrecht en rechten van het kind.

Kinderen kunnen niet scheiden van hun ouders en ze hebben zelden iets met de scheiding van doen, het overkomt ze gewoon en terwijl ouders elkaar verwijten maken, realiseren kinderen zich donders goed dat ze voor de helft op de ene en voor de andere helft op de andere ouder lijken. Dat maakt hun positie ook zo moeilijk en maakt dat ze gemakkelijk klem komen te zitten door hun eigen loyaliteit.

Wij willen dat elk kind onbezorgd opgroeit en geen last overhoudt aan de scheiding van de ouders en daar zal ze het kind in begeleiden en ondersteunen. Juist door mijn ervaring zal ik ook sneller kunnen handelen en zo helpen meedenken naar de beste oplossing.